Research Staff

Position
Name
Photo
Professor Koyo Nishida, Ph. D.
Associate Professor Shintaro Fumoto, Ph. D.
Assistant Professor  Hirotaka Miyamoto, Ph. D.

Students

Grade
Name
Photo
D3 Yosuke Kariya coming soon
D3 Peng Jian Qing
D2 Tomotaka Ko
D2 Wang Shu
D2 Akihiro Moritsuka
D2 Hisashi Hamasaki
D2 Ayako Tokunaga
D1 Eriko Kinoshita
D1 Mariko Taniguchi
M1 Hiroyuki Komaki
M1 Shojiro Shimokawa
6th Touko Ide
Shiori Iwata
Mariko Kaminishi
Aki Shiraishi
Kouji Nakamura
Tomoyo Nishihata
Yasuhiro Ide
Yurie Kodama
5th Tomoaki Akagi
Aya Kuranaga
Yui Saeki
Rinako Tanaka
Mika Nagata
Machiko Hirai
4th Kiho Nagaoka
Koya Nakamoto
Mayuko Matsumoto
Yoshitaka Harada
3rd Hikari Sada
Chie Tokudome
Nana Mizouchi
Chihiro Miwa
Yuka Watanabe
Kazuya Okami