Research Staff

Position
Name
Photo
Professor Koyo Nishida, Ph. D.
Associate Professor Shintaro Fumoto, Ph. D.
Assistant Professor  Hirotaka Miyamoto, Ph. D.

Students

Grade
Name
Photo
D4 Tomotaka Ko coming soon
D3 Yosuke Kariya
D3 Akihiro Moritsuka
D3 Hisashi Hamasaki
D3 Ayako Tokunaga
D2 Eriko Kinoshita
D2 Mariko Taniguchi
M2 Hiroyuki Komaki
M2 Shojiro Shimokawa
M1 Yoshitaka Harada
6th Tomoaki Akagi
Aya Kuranaga
Yui Saeki
Rinako Tanaka
Mika Nagata
Machiko Hirai
5th Kiho Nagaoka
Koya Nakamoto
Mayuko Matsumoto
Yoshitaka Harada
4th Hikari Sada
Chie Tokudome
Nana Mizouchi
Chihiro Miwa
Yuka Watanabe
Kazuya Okami
3rd Yuri Arashi
Miyako Sakaguchi
Minami Nakahara
Yuina Maemura
Yui Murakami
Riku Kato